Hội Cựu chiến binh xã Thổ Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 30/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Thổ Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (đây là Đại hội điểm cấp xã của huyện). Dự Đại hội có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; các lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Thổ Bình và 65 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của xã.