Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thổ Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027

  • Lãnh đạo Huyện đoàn Lâm Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

  • Lãnh đạo Đảng ủy xã Thổ Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

  • Đại biểu dự Đại hội

  • Đại biểu tiến hành biểu quyết

  • BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội

  • Đại biểu thực hiện bỏ phiếu kín

  • Đồng chí Chẩu Thị Khuyên, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.