Trường THCS Thổ Bình giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền cho học sinh

Nhằm giáo dục đến học sinh về những giá trị tốt đẹp của ngày Tết, cùng với nhiều trường học trên địa bàn huyện, Trường THCS Thổ Bình đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm vui xuân, để học sinh có ý thức gìn giữ, phát huy tốt hơn những giá trị quý báu trong tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.